frågor och svar / Uppdrag

Kan jag ha kvar mitt fasta arbete samtidigt som jag arbetar som konsult?

Ja, du kan ha kvar din fasta anställning och även arbeta som konsult, dock inte i samma region/landsting eller hos samma vårdgivare där du är anställd.

Vilka olika typer av uppdrag finns det?

Vi erbjuder olika typer av uppdrag runt om i landet, allt från heltidsuppdrag till enstaka dagar. Du väljer själv vad som passar dig så länge du följer det schema som är överenskommet.

Vad krävs för att få arbeta som konsult för Vårdbemanning Sverige?

Du behöver inneha en svensk legitimation inom yrkeskompetensen och relevant arbetserfarenhet.