Nationella avtalet

Här kommer vi löpande uppdatera med nödvändig information som berör det nya nationella avtalet. Har du några frågor eller funderingar är du givetvis välkommen att ta kontakt med din konsultchef eller kontakt@vbsverige.se, vi finns alltid här för dig!

Vårdbemanning Sverige är med i den nationella upphandlingen genomförd av Sveriges 21 regioner. Det betyder att vi fortsatt kommer kunna vara det självklara valet för såväl kunder som konsulter inom svensk vårdbemanning. Vi erbjuder uppdrag i hela landet för dig som läkare och sjuksköterska. Det nationella avtalet kommer gradvis ersätta nuvarande avtal med en gemensam upphandling för alla regioner som planeras pågå i fyra år, men varje region kommer att ansluta sig allt eftersom deras nuvarande avtal löper ut.

Generell information om nationella avtalet:

Det nationella avtalet är uppdelat i tre olika huvudgrupper, benämnda som zoner, och har sin grund i SKR:s kommungruppsindelning där landets alla 290 kommuner är kategoriserade. Zonerna är indelade i olika ersättningar och prisnivåer.
De tre olika zonerna är:

- Storstäder, storstadsnära kommuner, större städer, kommuner nära större stad

- Mindre städer/tätorter, 40-15.000 invånare i kommunens största tätort.

- Landsbygdskommuner, mindre än 15.000 invånare i kommunens största tätort

Om du är intresserad av en specifik region eller kommun och dess zonindelning rekommenderar vi dig att ta kontakt med din konsultchef för mer detaljerad information. Vi finns här för dig hela tiden och kan ge dig all den information som du behöver.

Handlingar vi behöver av dig för att presentera dig för uppdrag:

- CV (på svenska)

- Kopia på ID-handling

- Kopia på yrkeslegitimation och eventuellt specialistbevis

- Sithskortsnummer inkl. information om tillitsnivån på kortet

- Kontaktuppgifter till två referenser

Referenserna ska utgöras av chef eller motsvarande på de kliniska verksamheter där konsult varit anställd eller haft uppdrag under de senaste fyra (4) åren, om så är möjligt.

- Datum för senast genomförda HLR-utbildning enligt HLR- rådets rekommendationer. Måste vara utförd under de senaste 12 månaderna före uppdragets start

Karens

För att få arbeta som konsult får du inte vara eller ha varit anställd i den region som avropet sker ifrån, under de senaste tolv månaderna före ett uppdrag, oavsett anställningsform.

SITHS-kort

Det är av stor vikt att vid varje nytt uppdrag ha med sig ett fungerande och aktivt SITHS-kort. Reservkort/tillfälliga kort räknas inte som ordinarie E-legitimation. Om du saknar SITHS-kort informera omgående din konsultchef så hjälper vi dig vidare och ger all information som du behöver. Vi har möjlighet att utfärda aktiva SITHS-kort med rätt behörighet och certifikat för dig.

Arbeta som fakturerande konsult

Det går alldeles utmärkt att arbeta som underkonsult under uppdraget. Den stora skillnaden från tidigare avtal är att det inte längre är möjligt att fakturera från en annan bolagsform än aktiebolag. Det måste även avsättas tjänstepension för anställda i aktiebolaget. För att vara fakturerande konsult finns nedanstående krav:

-   Bolaget du fakturerar ifrån måste vara ett aktiebolag

-   Anställningsavtal mellan ditt aktiebolag och dig som anställd

-   Garanti på att aktiebolaget betalar tjänstepension till dig som anställd

-   Teckna ansvarsförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada

-   Kopia på F-skattsedel

Arbeta som löntagarkonsult

Att arbeta som löntagare för oss är inte någon större skillnad från tidigare. När du arbetar som löntagare kommer du att precis som vanligt vara försäkrad via oss och få löneutbetalning enligt de nuvarande rutinerna vi har. Du kommer även få avsättning till tjänstepension enligt de villkor som står reglerat i det nationella avtalet.

  För ytterligare frågor och kontakt kan du alltid vända dig till oss!