OM OSS

2014

Med flera års erfarenhet av vårdbemanningsbranschen startar Emma, Martin och Mattias bolaget Vårdbemanning Sverige på ett kontor i Kista. Fokus är initialt att bemanna läkare inom primärvård och psykiatri.

Visionen om att vara det självklara valet för konsulter och kunder inom svensk vårdbemanning föds.

2015

Vi flyttar till en ny lokal i Gamla Stan och anställer fem medarbetare.

 Vi är nu upphandlade inom tre landsting.

2016

En medarbetare med gedigen erfarenhet av branschen anställs och börjar bemanna inom ett flertal områden i slutenvården.

100 unika konsulter har arbetat för oss sedan start och vi mer än fördubblar vår omsättning från föregående år.

Vi är det vårdbemanningsföretag som omsatte mest de tre första åren.

2017

Med ett ökat behov av sjuksköterskor inom vården börjar vi bemanna inom området för att lindra en svår personalbrist.

I takt med att företaget växer flyttar vi till ett större kontor på Sveavägen.

Vårdbemanning Sverige ställer ut på SFOG-mässan för gynekologer och obstetriker på Münchenbryggeriet för första gången.

För att bidra till att cancerforskningen går framåt skänker vi pengar till cancerfonden.

Vi lanserar vår nya logotyp och en ny grafisk identitet.

Vårdbemanning Sverige är i topp 10 bland de största vårdbemanningsföretagen.

2018

Vårdbemanning Sverige blir ISO-certifierade och vi fortsätter arbeta för kvalité i det interna arbetet och i relationer till konsulter och vårdgivare.

 Vi bjuder in föreläsare för att främja personalutvecklingen inom ledarskap, motivation och stresshantering.

Företaget fortsätter att växa och i slutet av 2018 ökade antalet konsulter som arbetade via oss per vecka med 40% jämfört med i början av året.

2019

Omorganisering sker och nya tjänster som områdeschefer och HR- administratörer tillkommer.

Vi blir upphandlade i alla Sveriges regioner och landsting.

800 unika konsulter har arbetat för Vårdbemanning Sverige sedan start.